System Pszczoła EN FB

Cyklop

Urządzenie jest przeznaczone do nauki, kontroli i oceny dokładności celowania podczas szkolenia i treningów ogniowych z broni strzeleckiej, zarówno pod nadzorem instruktora jak i w procesie samodoskonalenia, na terenowych obiektach szkoleniowych i w pomieszczeniach zamkniętych. Urządzenie zapewnia możliwość ciągłej obserwacji na ekranie pulpitu sterowniczego punktu wycelowania broni. Po daniu "strzału" pokazuje miejsce celowania i zapisuje powstały obraz w pamięci. Pozwala na obejrzenie 25 ostatnio zapamiętanych obrazów. Podczas strzelania nr 1 z karabinka dokonywana jest automatycznie ocena strzelca, a na wyświetlanym wzorcu tarczy 23p pokazane są punkty wycelowania broni z pięciu ostatnich strzałów oraz wyznaczany jest średni punkt trafienia i rozrzut.