System Pszczoła EN FB

WFK

Kontaktowe figury bojowe służą do wykrywania i sygnalizacji trafień.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu strzelania, figury WFK spełniają szereg wymagań, gwarantujących wysoką jakość produktu oferowanego Siłom Zbrojnym RP.

  • Są wprowadzone rozkazem na wyposażenie Wojska Polskiego i zatwierdzone do produkcji seryjnej;
  • Zapewniają  prawdopodobieństwo prawidłowej rejestracji trafień nie mniej niż 98 %;
  • Nie zawierają blach metalowych powodujących rykoszety mogące wylecieć poza strefę niebezpieczną;
  • Zapewniają usuwanie zwarć bezpośrednio na stanowisku celu bez konieczności zdejmowania figury z podnośnika, w czasie poniżej 2 minut, np. metodą przepalania z zasilacza 24V;
  • są zgodne z wykazem figur bojowych i tarcz zawartym w Albumie tarcz i figur bojowych (Szkol. 565/76) oraz pozwalają na realizowanie szkoleń określonych w PSBS;
  • Współpracują z wieloma typami podnośników figur m.in. typu PPL-2A, PPL-2A/P, PPC-81, PPC-93, PPC-062/MK;
  • Działają prawidłowo w zakresie temperatury od -30°C do +50°C oraz wykazują odporność na wilgotność i zasolenie.

Sposób detekcji trafienia: zwarciowy

Zakres temperatur pracy: od -30°C do +50°C