System Pszczoła EN FB

System antysmogowy Niuchacz

„Niuchacz” to system służący analizie składu powietrza, który może być wykorzystywany do wykonywania pomiarów stężenia zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM 2,5 i PM 10. Jest to doskonałe narzędzie do precyzyjnego wykrywania źródeł zanieczyszczeń powietrza.

W skład systemu wchodzą dron, do którego podczepiana jest głowica do pomiarów powietrza wraz z naziemną stacją kontroli (NSK), na którą składają się panel operatora i monitor pokazujący w czasie rzeczywistym odczyty z głowicy.

„Niuchacz” przez cały czas trwania lotu (jednorazowo do 40 min.) wykonuje pomiary, które w czasie rzeczywistym są przesyłane do naziemnej stacji kontroli (NSK), a także zapisywane w urządzeniu. Po zakończeniu lotu zapisane dane można odtworzyć na komputerze (za pomocą powszechnie dostępnego, bezpłatnego oprogramowania) – uzyskane dane wyświetlają się w formie graficznej na trójwymiarowej mapie, co jednoznacznie identyfikuje miejsca, w których stężenie zanieczyszczeń jest największe.

 „Niuchacz” powstał z myślą o wsparciu działań profilaktycznych w zakresie ochrony środowiska (czyste powietrze) oraz zdrowia publicznego. Dzięki nowatorskiej technologii, urządzenie ułatwia pozyskiwanie szczegółowych danych o zanieczyszczeniu powietrza i jego rozłożeniu w przestrzeni. Dzięki „Niuchaczowi” można dokonać dokładnej analizy źródeł zanieczyszczenia powietrza, a co za tym idzie zwiększyć skuteczność profilaktyki antysmogowej.

Główne cechy systemu:

 • Wykonywanie kompleksowych pomiarów powietrza, w tym jego jakości.
 • Generowanie w czasie rzeczywistym mapy 3D wykonanych pomiarów.
 • Generowanie materiałów źródłowych do tworzenia ortofotomap badanego terenu.
 • Zdalny podgląd aktualnych danych na poręcznej stacji.
 • Dokumentacja pomiarów poprzez film video w rozdzielczości 4K i zdjęcia o wysokiej rozdzielczości.
 • Rejestrowanie danych na wewnętrznym dysku.
 • Geolokowanie wszystkich rejestrowanych danych.

Ukompletowanie systemu:

Platforma latająca (dron):

Proponowana do systemu platforma latająca jest wielowirnikowcem o stosunkowo długim czasie lotu – do 40 min. Jest ona specjalnie dostosowywana do podczepienia głowicy środowiskowej, którą można łatwo wpinać lup wypinać w zależności od potrzeb. Dron wykonuje misje autonomiczne (po zaplanowanej wcześniej trasie) lub może być sterowany bezpośrednio przez operatora z Naziemnej Stacji Kontroli (NSK).

Podstawowe parametry:

 • Masa: 8 kg
 • Czas lotu: do 40 minut
 • Platforma 6-cio wirnikowa
 • 3 niezależne i redundantne kontrolery lotu bazujące na GPS
 • Redundantne zasilanie
 • Możliwość zaprogramowania misji autonomicznych z powrotem w miejsce startu

Głowica do pomiarów powietrza:

Autorski projekt OPTIMUM, opracowany w kooperacji z Zakładem Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest to serce systemu wykonujące i od razu analizujące pomiary. Zebrane dane przekazywane są w czasie rzeczywistym do Naziemnej Stacji Kontroli (NSK), a także zapisywane w pamięci głowicy. Po ich zgraniu na tablet lub komputer można wyświetlić mapę 3D trasy przebytej przez głowicę wraz ze szczegółowymi danymi o wynikach pomiarów.

Głowica jest całkowicie niezależna od platformy latającej – w razie potrzeb może być umieszczona i wykonywać pomiary np. z pojazdu czy z ręki.

Podstawowe parametry:

 • Pomiary:
  • pył zawieszony PM2,5, PM10, PM100,
  • ozon,
  • temperatura,
  • ciśnienie,
  • wilgotność
 • Redundancja czujników
 • Czujniki kondycjonowane termicznie i wilgotnościowo
 • Kalibracja czujników i ich parowanie poprzez wbudowany komputer
 • Rejestrowanie danych w pamięci wewnętrznej

Naziemna stacja kontroli (NSK)

W skład NSK wchodzi panel operatora drona oraz monitor pokazujący w czasie rzeczywistym wszystkie odczyty z głowicy pomiarowej. Za pomocą monitora można również po zakończeniu lotu przejrzeć trójwymiarowe mapy pomiarów, zarejestrowane przez głowicę.

Podstawowe parametry:

 • Wyświetlanie wyników pomiarów w czasie rzeczywistym
 • Podgląd z kamery drona w HD