System Pszczoła EN FB

Oficjalna zmiana adresu

Wspólnicy firmy OPTIMUM- Tymiński i s-ka spółka jawna uprzejmie informują, że z dniem 22 września 2017 roku dokonano wpisu zmiany adresu siedziby Spółki do KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie z dotychczasowego:

OPTIMUM-Tymiński i s-ka spółka jawna ul. Suwak 4, 02-676 Warszawa

Na nowy adres siedziby firmy:

OPTIMUM-Tymiński i s-ka spółka jawna
ul. Rataja 4 F,
05-850 Koprki,
poczta Ożarów Mazowiecki
 

Podstawą formalną jest wpis do Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 22 września 2017 roku.

Numery NIP, REGON oraz KRS pozostają bez zmian.

Numery telefonów i faksu oraz adresy e-mail pozostają bez zmian.

W związku z powyższym prosimy o dokonanie aktualizacji w swoich bazach informacyjnych, kierowanie bieżącej korespondencji na nowy, wyżej wskazany adres oraz uwzględnienie powyższej zmiany w kierowanych dla nas dokumentach i fakturach.